Sävsjö kommunvapen

Grattis till Vrigstad samhällsförening

Vrigstad samhällsförening har tagit emot årets folkhälsopris från Region Jönköpings län.
Motiveringen lyder så här:
”Vrigstad samhällsförening har haft en nyckelroll i att skapa engagemang och samverkan utifrån de behov som invånarna har i Vrigstad. Det gäller inte minst sättet att lyckas med en bra integration av nyanlända. En bredd av aktörer, såsom skola, lokala företag, föreningsliv, kyrkan, offentliga verksamheter och andra mötesplatser har tillsammans tagit en mängd initiativ som gör verklig skillnad för invånarnas liv och hälsa”.
Det var Välfärdsrådet i Sävsjö kommun som nominerade föreningen.

Här kan du läsa ännu mer om utmärkelsen.

Glada styrelsemedlemmar från Vrigstad samhällsförening. Från vänster Mathilda Backstig, Jan Johansson, Jessica Olsson och Matts Carlsson.

Glada styrelsemedlemmar från Vrigstad samhällsförening. Från vänster Mathilda Backstig, Jan Johansson, Jessica Olsson och Matts Carlsson.

Publicerad 2016-11-29