Sävsjö kommunvapen

Oförändrad skatt och ny förvaltningsorganisation

Vid kommunstyrelsens novembersammaträde var en av de viktigaste frågorna beslutet om mål och styrtal, kopplade till det budgetbeslut som  togs i juni. Det beslutades att skatten ska vara oförändrad och att det ska bli minst 6 procent fler heltidsarbeten i den kommunala organisationen. I kommunen ska också skapas minst 50 nya bostäder och startas mer än fem nya företag i tillväxtbranscher.

För att Sävebo ska kunna bygga nya lägenheter och trygghetsbostäder ställer kommunen upp med 40 miljoner kronor i borgen. 
Kultur- och fritidsförvaltningen samordnas med tekniska förvaltningen och får namnet serviceförvaltning. Den politiska nämndsstrukturen ändras dock inte.
Kommunstyrelsen beslutade också om rökstopp i Sävsjö kommuns verksamheter genom anatagande av en ny tobakspolicy.
Savman får borgen för lån på 15 miljoner till att under kommande år bygga bredband på landsbygd och i tätort.Publicerad 2016-11-09