Sävsjö kommunvapen

Kommunstyrelsen på studiebesök

Skruf Snus blev första anhalt när kommunstyrelsen den 4 oktober började dagen med företagsbesök. Efter besöket på Skruf gick resan gick vidare till Ostkaksbageriet i Vrigstad och Vrigstad Svets och Mekaniska, VSM. Besöken förstärker bilden av det goda läget i kommunens företag men också svårigheten att rekrytera den personal som behövs för fortsatt utveckling.
Under eftermiddagen fortsatte kommunstyrelsens sammanträde och fick bland annat information om den positiva utvecklingen i nationell miljörankning. Man diskuterade också kommunens ekonomiska läge utifrån upprättad delårsrapport.
Det beslutades om ett medborgarförslag som föreslår upprustning av motionsspåret runt Eksjöhofgårdssjön. Kultur- och fritidsnämnden har tittat närmare på frågan och bestämt sig för att efterhand göra förbättringar av detta populära stråk, där många såväl joggar som promenerar.

Kommunstyrelsen beslutade även om en plan för hantering av extraordinära händelser och en särskild kriskommunikationsplan. Det är viktigt att ha en tydlig ordning för hur information och kommunikation hanteras vid en extraordinär händelse eller annan allvarlig störning.

Räddningstjänsten har vid de senaste tillsättningarna av deltidsbrandmän i Stockaryd haft problem att rekrytera. Med anledning av detta godkänns att det geografiska området utökas till att också gälla Vrigstad och för att kunna genomföra denna utökade organisation avdelades pengar för ytterligare en så kallad FIP-bil.

Det har varit möten mellan Stiftelsen Komstad kvarn och kommunledningen om hur de ska kunna finansiera nödvändig reparation av den skadade turbin som behövs för att kunna hålla igång vattenkraften. Kommunstyrelsen beslutade om bidrag med 35 000 kronor.

Kommunstyrelsen var vid sitt sammanträde den 4 oktober också på besök hos olika företag. Här är man hos Vrigstad Svets och Mekaniska, VSM.

Publicerad 2016-10-06