Sävsjö kommunvapen

Upphandlingspolicy

Upphandlingspolicy

Upphandlingspolicyn gäller för all upphandling och alla inköp av varor och tjänster samt entreprenader för Sävsjö kommun. Policyn omfattar hela inköpsprocessen från det att en upphandling/inköp aktualiseras till levereras, samt uppföljning av avtal. Lagen om offentlig upphandling (LOU) anger hur upphandlingar ska genomföras och denna upphandlingspolicy fastställer riktlinjer för upphandling med lagen som grund.

Lagen om offentlig upphandling förändrades 15 juli 2010 och 1 juli 2014 (direktupphandling) på en del områden och i upphandlingspolicy har hänsyn tagits till detta.

En väsentlig del av den kommunala resursförbrukningen utgörs av kostnader som avser varor, tjänster och byggentreprenader som anskaffas för verksamheterna. För att få rätt kvalité och vara så kostnadseffektiva som möjligt krävs en helhetssyn där kommunens gemensamma bästa alltid har företräde, i policyn har tagits hänsyn till: 

  • Framförhållning och samplanering
  • Möjliggöra att mindre företag ska kunna lämna anbud
  • Överblick och kommunperspektiv
  • Tillräckliga krav men inte "överkrav" för funktionen/uppgiften
  • Standardisering av produkter och krav
  • Inköpskompetens och kunskap om aktuell marknad och konkurrens
  • Tydliga roller och tydlig ansvarsfördelning
  • Uppföljning och återkoppling
  • Sociala- och etiska krav i upphandling

Senast uppdaterad: 2017-01-13