Sävsjö kommunvapen

Upphandling

Upphandling

Här presenterar sävsjö kommun de upphandlingar som pågår. Vi använder oss av Visma, TendSign och deras webbplattform för att publicera våra upphandlingar.

Följande upphandlingar planeras att genomföras 2018-2019

- Aleholmsskolans entré (Entreprenad)

- Förskoleavdelningar i Sävsjö med 4-5 avdelningar + tillagningskök(Entreprenad)

- Ringgårdens kök (Entreprenad)

- Hofgårdsvallen omklädningsrum (Entreprenad)

- Exploatering Södra industriområdet Sävsjö (Entreprenad)

- Exploatering  Tällevad Sävsjö (Entreprenad)

- Exploatering Mejensjöområdet Sävsjö (Entreprenad)

- Exploatering Stockaryd industriexploatering  (Entreprenad)

- Renovering Rörviks skola

- Renovering Stockaryds skola

- Bevakning/rondering

- Skorstensfejartjänster

- Hantverkstjänster (Kyla, Golv)

- Färskt bröd o Bakverk 

- Arbetskläder

- Profilprodukter

- Fordon

- Möbler för äldreomsorg, miljö, matsalar mm. 

- Möbler Skola och Förskola

- Skyddskläder, varselkläder, skyddsskor o handskar

- Tryckeritjänster, grafiska tjänter 

- Profilkläder

- Revisionstjänster Sävsjö kommun / Bolagen

- Sjuk- och förbandsmaterial

- Skrivare/kopiator

- Företagshälsovård

- Lastmaskin

- Traktor

Valfrihetssystem i hemtjänsten (LOV)

Kommunfullmäktige i Sävsjö kommun har beslutat att införa ett system för ökad valfrihet inom kommunens hemtjänst. Beslutet grundar sig på Lag om valfrihetssystem (LOV). Valfrihetssystemet kommer att gälla hemtjänstinsatser som utförs dagtid 06.30 -21.30. Kommunens hemtjänst utför även i fortsättningen alla nattpatrullsinsatser, samt har ansvar för trygghetslarm och måltidsdistribution.

Kontaktperson

Socialchef Miriam Markusson-Berg
576 80 Sävsjö 
Telefon: 0382-15450 

Senast uppdaterad: 2018-08-24