Sävsjö kommunvapen

Tillfälligt serveringstillstånd

Tillfälligt serveringstillstånd

Stor restriktivitet gäller för serveringstillstånd i samband med idrottsevenemang eller andra evenemang som främst riktar sig till ungdomar. Samma gäller för utpräglat dryckesinriktade arrangemang. Tillstånd för tillfällig servering av alkoholdrycker till allmänheten kan i regel endast komma i fråga för den som driver permanent servering av alkoholdrycker.

Tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten

 • Bolaget ska vara registrerat hos Bolagsverket, Skatteverket och Myndighetsförvaltningen.
 • Ett varierat utbud av lagad mat ska kunna serveras.
 • Sökande ska ha dispositionsrätt av lokalen/marken.
 • Lokalen ska vara godkänd ur brandsäkerhetssynpunkt.
 • Tillräckligt antal sittplatser för matservering ska finnas.
 • Myndighetsförvaltningens krav på livsmedelshantering ska vara uppfyllda.
 • Du som söker ska ha intyg på godkänt kunskapsprov.
 • Du har kontaktat polisen och fått polistillstånd om det behövs.

 

Tillfälligt serveringstillstånd till slutet sällskap

 • Ett varierat utbud av lagad mat ska kunna erbjudas vid bokningstillfället men det räcker med enbart den beställda maten vid serveringstillfället.
 • Du som söker ska ha intyg på godkänt kunskapsprov.
 • Inköp får endast göras från systembolaget.

 

Vad är ett slutet sällskap?

Med slutet sällskap menas en begränsad krets av personer med ett gemensamt intresse i ett företag, en förening eller andra sammanhang. Det gemensamma intresset ska avse något utöver den tillställning där alkoholdrycker serveras. Arrangören ska i förväg kunna ange vilka som vid tillfället ska delta. I ansökan om tillstånd redovisas tillställningens art och till vilka servering ska ske. En gästlista ska kunna uppvisas. 


Övrigt

 • Priset på alkoholdrycker får inte vara lägre än inköpspriset.
 • Minst ett alkoholfritt alternativ till varje alkoholdryck ska finnas.
 • Tillstånd för tillfällig servering av alkoholdrycker till allmänheten kan i regel endast komma i fråga för den som driver permanent servering av alkoholdrycker.
 • Serveringen ska bedrivas på avgränsad serveringsyta med tillräckligt antal sittplatser och avgränsad serveringsyta av en tillståndshavare.
 • Serveringen av alkoholdrycker ska vara avslutad senast klockan 00.00 om det inte ur ordnings- och/eller störningssynpunkt är motiverat med en tidigare/senare sluttid.
 • In- och utsläpp till serveringen samt övervakning av den allmänna ordningen inom serveringsområdet ska skötas av erforderligt antal vakter.
 • Betryggande tillsyn av serveringen och serveringsområdet måste garanteras.
 • Tillstånd till servering av spritdrycker beviljas inte.
 • Den som söker serveringstillstånd ska vara personligt och ekonomiskt lämplig och ha avlagt kunskapsprov.


Senast uppdaterad: 2017-10-18