Sävsjö kommunvapen

Stadigvarande serveringstillstånd

Stadigvarande serveringstillstånd

Stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten

 • Bolaget ska vara registrerat hos Bolagsverket, Skatteverket och Myndighetsförvaltningen.
 • Du ska kunna via hur köpet av bolaget finansierats.
 • Lokalen ska vara godkänd ur brandsäkerhetssynpunkt.
 • Köket ska vara utrustat för allsidig matlagning.
 • Tillräckligt antal sittplatser för matservering ska finnas.
 • Ett varierat utbud av lagad mat ska kunna serveras. Maten ska lagas på plats och större delan av måltiden ska lagas från grunden. Såväl förrätter och huvudrätter som efterrätter ska kunna erbjudas.
 • Du som söker ska ha intyg på godkänt kunskapsprov.

 

Stadigvarande serveringstillstånd till slutet sällskap

 • Bolaget ska vara registrerat hos Bolagsverket, Skatteverket.
 • Du ska kunna via hur köpet av bolaget finansierats.
 • Lokalen ska vara godkänd ur brandsäkerhetssynpunkt.
 • Tillräckligt antal sittplatser för matservering ska finnas.
 • Ett varierat utbud av lagad mat ska kunna serveras. Såväl förrätter och huvudrätter som efterrätter ska kunna erbjudas.
 • Du som söker ska ha intyg på godkänt kunskapsprov

 

Vad är ett slutet sällskap?

Med slutet sällskap menas en begränsad krets av personer med ett gemensamt intresse i ett företag, en förening eller andra sammanhang. Det gemensamma intresset ska avse något utöver den tillställning där alkoholdrycker serveras. Arrangören ska i förväg kunna ange vilka som vid tillfället ska delta. I ansökan om tillstånd redovisas tillställningens art och till vilka servering ska ske. En gästlista ska kunna uppvisas. 

 

Senast uppdaterad: 2017-10-05