Sävsjö kommunvapen

Serveringsansvarig

Serveringsansvarig

Alkoholservering får inte ske om inte tillståndshavaren eller av denne utsedd och till kommunen anmäld serveringsanvarig person finns på plats på serveringsstället under hela serveringstiden. Om servering ändå bedrivs eller den serveringsansvarige som finns på serveringsstället av något skäl kan ases vara olämplig för uppgiften kan sanktioner vidtas mot tillståndshavaren.

Vem är lämplig som serveringsansvarig?
Då den serveringsansvarige kan ställas inför svåra uppgifter när det t.ex. gäller att bedöma om ytterligare alkoholservering ska vägras en gäst, ställs krav på viss mognad och livserfarenhet – därav åldersgränsen på minst 20 år. Åldersgränsen gäller däremot inte annan serveringspersonal, utan där gäller arbetsmiljöverkets föreskrifter.

Vem utser och utbildar?
Det är tillståndshavarens ansvar att utse serveringsansvarig person och se till att den har tillräcklig kunskap i alkohollagen, är lämplig för uppgiften och är medveten om sitt ansvar.

Personligt ansvar
All serveringspersonal har ett personligt ansvar och är skyldig att förvissa sig om att den som ska dricka en alkoholdryck inte är för ung eller märkbart berusad. Serveringspersonalen ska också kontrollera att drycken inte langas till någon som är för ung eller berusad. Om han/hon inte gör det riskerar han/hon böter eller fängelse i högs 6 månader. Dessutom kan restaurangen få en erinran, varning och i värsta fall förlora sitt tillstånd.

Anmäl/Avanmäl serveringsansvarig personal

Tillståndshavaren är skyldig att anmäla den eller de som utsetts till serveringsansvariga till kommunen. Du är också skyldig att anmäla förändringar, såsom exempelvis att en serveringsansvarig slutar eller skiljs från uppgiften.

Det finns inget som hindrar att en tillståndshavare utser flera serveringsansvariga, men endast en person kan vara ansvarig åt gången.

Senast uppdaterad: 2017-11-24