Sävsjö kommunvapen

Ansvarsfull alkoholservering

Ansvarsfull alkoholservering

Diplomerad alkoholutbildning

Ansvarsfull alkoholservering är en tvådagarsutbildning som ger kursdeltagaren kunskap om olika problem som kan uppstå vid alkoholintag och drogmissbruk på krogen och hur man hanterar detta genom ett professionellt förhållningssätt. Metoden har spridits över hela landets kommuner av Länsstyrelser och Folkhälsomyndigheten.

Efter genomförd utbildning med godkänt resultat på det skriftliga testet får kursdeltagaren ett diplom som ett kompetensbevis.

Fördelar med Ansvarsfull AlkoholServering

Utbildningen syftar till att i samband med alkoholservering minska risken för:

  • våld och skador
  • överservering till berusade gäster
  • servering till underåriga.

Utbildningen syfte är också att öka personalens säkerhet och förmåga att identifiera och hantera risksituationer samt att restaurangföretagen antar en alkohol- och drogpolicy.

Med en medveten och kunnig personal som svarar för en ansvarsfull alkoholservering ökar allmänhetens förtroende för restaurangen.

Utbildningen innehåller följande moment:

  • Konflikthantering
  • Alkohollagen/Nöjesrelaterat våld
  • Alkoholens medicinska effekter
  • Narkotikainformation
  • Skriftligt test

Senast uppdaterad: 2017-06-29