Sävsjö kommunvapen

Anmälningsplikt

Anmälningsplikt

Tillståndshavaren har anmälningsplikt

Tillståndshavaren har anmälningsplikt i förhållande till kommunen i vissa situationer.

Anmäl när verksamheten påbörjas

Den som beviljats serveringstillstånd ska för det första anmäla till kommunen när han eller hon avser att påbörja verksamheten, dvs när servering i enlighet med de meddelade tillståndet avses att påbörjas.

Anmäl nedläggningar och  avbrott

Tillståndshavaren ska anmäla till kommunen om verksamheten läggs ned eller har avbrott.

Anmäl vissa förändringar

Anmälan ska ske om verksamheten förändras i sin omfattning eller i något annat hänseende av betydelse för kommunens tillsyn. Exempel på händelser som kan vara av betydelse för tillsynen och därmed anmälningspliktiga:

  • att kretsen av personer med betydande inflytande hos tillståndshavaren förändras, till exempel ägarförhållande, plats-/drift-/restaurangchef, styrelsemedlemmar, kontaktperson,
  • att verksamhetens inriktning ändras, till exempel när en renodlad matrestaurang börjar med nöjesverksamhet som dans eller underhållning,
  • att serveringslokalerna byggs om,
  • att kontaktuppgifter ändras, till exempel firmanamn, postadress och telefonnummer,
  • att drinkbar, dryckesautomat eller minibar inrättas på hotellrum.

Anmäl/Avanmäl serveringsansvarig personal

Tillståndshavaren är skyldig att anmäla den eller de som utsetts till serveringsansvariga till kommunen. Du är också skyldig att anmäla förändringar.

Anmäl lokal vid cateringservering

Du som har stadigvarande cateringverksmahet ska för varje tillfälle anmäla den lokal där serveringen ska äga rum till kommunen inför varje serveringstillsfälle. Därutöver krävs ockcså att lokalen godkänns av kommunen.

Anmäl provsmakning

Tillståndshavare med tillstånd till provsmakning ska ge in en anmälan till kommunen innan arrangemanget äger rum.

Anmäl kryddning av snaps

Den som har ett stadigvarande tillstånd att servera spritdrycker, har efter anmälan till kommunen, rätt att krydda spritdryck för servering som snaps i den egna serveringsrörelsen.

 

Senast uppdaterad: 2017-11-24