Sävsjö kommunvapen

Försäljning av folköl

Försäljning av folköl

Detaljhandel med och servering av folköl får bedrivas om vissa förutsättningar är uppfyllda. Med folköl menas öl med en alkoholhalt som överstiger 2,25 men inte 3,5 volymprocent.

Anmälan

Enligt alkohollagen får du inte börja sälja folköl förrän du har anmält det till den kommun där försäljningen ska ske. Anmälningsplikten finns för att kommunen ska kunna kontrollera att lagen följs, göra tillsynsbesök på försäljningsstället och informera om reglerna kring försäljning av folköl.

Lokalen

För att få sälja folköl ska butiken eller restaurangen vara registrerad som livsmedelsanläggning i den kommum som verksamheten bedrivs.

Försäljning av mat

Försäljning av folköl ska vara ett komplement till försäljning av mat eller matvaror. Det är till exempel inte tillåtet att bara sälja godis, chips, kaffe, te, glass och kakor.

Om du har en butik ska den ha ett brett sortiment av matvaror. Ett brett sortiment kan vara konserver, mejeriprodukter, charkprodukter, smörgåsar, frysta varor, bröd och grönsaker. Det räcker inte att butiken har någon eller några av dessa varutyper i sitt sortiment. Butiken ska dessutom ha ett flertal av varje varutyp till försäljning.

Egenkontroll

Tillsammans med anmälan ska du bifoga ett enkontrollprogram  där det framgår vilka rutiner du och din personal ska arbeta efter för att följa alkohollagens regler.

Det är du som verksamhetsutövare som ska se till att all personal känner till och följer reglerna för försäljning av folköl.

Åldersgräns

Folköl får inte säljas eller lämnas ut till den som inte har fyllt 18 år eller är märkbart påverkad av alkohol eller andra berusningsmedel.

Du ska sätta upp skyltar/deklaer för att informera om åldersgränsen.

Du eller någon i personalen får inte sälja folköl om ni misstänker att kunden kommer att lämna ölen till någon som är under 18 år (langning).

Marknadsföring

Marknadsföring ska inte vara påträngande, uppsökande eller uppmana någon att dricka.

Förändringar

Om uppgifterna du anmält ändras, ska detta anmälas till kommunen utan dröjsmål.

Sanktioner

Det finns ett personligt straffansvar i alkohollagen om man bryter mot alkohollagen som innebär att du och din personal kan dömas till böter eller fängelse i högst sex månader. Det finns även administrativa sanktioner där kommunen kan tilldela dig en varning eller i allvarligare fall förbjuda dig att sälja folköl.

Tillsynsavgift

Kommunen kontrollerar att försäljare av folköl följer de regler som finns och har rätt att ta ut en tillsynsavgift av den som säljer folköl. Avgiften i Sävsjö kommun är 500 kr.

Senast uppdaterad: 2017-10-05