Sävsjö kommunvapen

Enikö ger feedback

Enikö ger feedback

Enikö Fûlöp, församlingspedagog i Sävsjö Pastorat är ledare för daglägret Sommarlovskul som genom åren tagit emot flera av våra unga feriepraktikanter. Enikö delar gärna med sig av sina tankar kring sin roll som handledare.

Foto: Sara Larsson, Sommarreporter, Sävsjö Kommun

Vad innebär det att vara handledare?
Att vara handledare innebär att ta hand om ungdomarna, visa vad man ska göra och vad man inte ska göra. Dela ut arbete till ungdomarna och förklara så mycket man kan och försöka svara på deras funderingar.

Varför ställer du upp som handledare?
För att det är viktigt att lära ungdomarna om arbetslivet, samtidigt är det roligt att hjälpa dem att lära sig något nytt.

Varför är det viktigt att sommarjobba?
Genom att sommarjobba får man olika livserfarenheter och då kan det bli lättare när man blir äldre och ska söka jobb eller börja på något nytt jobb.

Hur ger man bäst feedback till sommarjobbaren?
Jag tror att man ska ge feedback hela tiden under dessa tre veckor. Att berömma lite hela tiden men ändå kunna diskutera och komma fram till om något blev fel och tala om vad man ska göra så det blir rätt.

Senast uppdaterad: 2017-07-25