Sävsjö kommunvapen

Frågor & Svar

Frågor & Svar

Vem kan ta emot en sommarjobbare?

Vad krävs för att ta emot en sommarjobbare?

Detta krävs av arbetsplatsen:

  • ni ska ha en handledare på plats under hela feriepraktiken.
  • ni ska ha tillräckligt med uppgifter för att sysselsätta feriepraktikatnerna under hela praktikperioden.
Vem har arbetsgivaransvar?
Vilka försäkringar gäller?
Vad förväntas av mej som handledare?
Måste ungdomen visa utdrag ur belastningsregistret?
Vilken tidsperiod handlar det om?
När får jag veta om jag får en sommarjobbare?
Vem tar första kontakten?
Vilka arbetstider gäller?
Vilka arbetsuppgifter får utföras?
Är det okej att sitta av sitt arbetspass?
Vad gör jag om sommarjobbaren uteblir?
Får sommarjobbaren ta ledigt ?
Får sommarjobbaren jobba in dagar?
Vad händer om sommarjobbaren blir sjuk?
Vem betalar lunchen?
Vad är timlönen?
Vem betalar lönen?
Hur ska tidrapporten fyllas i?
Vart skickas tidrapporten?
Vart vänder jag mig om jag har fler frågor?

Senast uppdaterad: 2018-02-21