Sävsjö kommunvapen

2017 - Charlotte

2017 - Charlotte

Charlotte Hermansson jobbar på Förskolan Fantasia och blev en av årets handledare 2017. Hon nominerades av Elin Lindquist med följande motivering:

"Min handledare var så bra för att hon på ett tydligt och bra sätt berättade
om de olika arbetsuppgifterna och reglerna som gällde på arbetsplatsen.
Hon delade med sig av sin erfarenhet på ett entusiastiskt sätt och det märktes att hon verkligen gillar sitt jobb. Hon gav alltid ett glatt och positivt bemötande varje dag. Hon är en fantastisk människa och en bra förebild".

Charlotte, varför ställer du upp som handledare?
Jag är också VFU-handledare så därför känns det naturligt. Alla i arbetslaget är också delaktiga.

Vad innebär det att vara handledare?
Att presentera arbetsplatsen på ett tydligt och konkret sätt, samt visa och förklara arbetsuppgifterna.

Varför är det viktigt att sommarjobba?
Ungdomarna får känna att de fyller en funktion utanför skolan och får en försmak på  framtida liv. Det ger en chans att få inblick i arbetslivet och se vad man är intresserad av.

 

Vad förväntar du dig av en sommarjobbare?
Hålla tider, kläder efter väder, mobiltelefon på rasten, ordning och reda. Gärna ställa frågor och ifrågasätta - så utvecklas vi också.

Hur ger man bäst feedback till sommarjobbaren?
Genom dialog hela tiden och uppmuntran.

Senast uppdaterad: 2017-09-29