Sävsjö kommunvapen

Matförgiftningar

Matförgiftningar

Har du blivit matförgiftad?

Om man misstänker att en matförgiftning inträffat kontakta miljö- och byggenheten omedelbart. Släng inte bort maten, den kan behövas för undersökning, som kan visa orsaken till matförgiftningen, eller kanske kan fria dina livsmedel från misstankar.

För att kunna bevisa matförgiftning är ett besök på vårdcentralen en stor fördel.

Vad är en matförgiftning?

Termen matförgiftning brukar i vardagslag användas om sjukdom eller besvär som uppstår efter intagande av otjänliga livsmedel. Symptomen innebär ofta besvär i form av diarréer, kräkningar eller magont. Alla matförgiftningar är dock inte resultatet av en förgiftning, det vill säga ett intag av ett toxiskt ämne. Enligt en grov indelning av "matförgiftningarna" så sker de på något av följande tre sätt:

  1. Förgiftning: Orsakas av toxiner som finns naturligt eller som ha bildats i livsmedlet, exempel enterotoxin bildas då Stafylococcus aureus växer i livsmedlet.
  2. Infektion: Levande mikroorganimer sätter sig på tarmväggen och infekterar människan, exempel Salmonella.
  3. Mellanformer av en förgiftning och en infektion, exempel Clostridium perfringens.

Hur vanligt är det med matförgiftningar?

Vi vet faktiskt inte det. Enligt de uppgifter som kommunerna lämnar till Livsmedelsverket blir omkring 2000 människor per år matförgiftade i Sverige. Dessa siffror visar inte hela sanningen utan det finn ett stort men okänt mörkertal. Detta beror på att de som blir sjuka inte anmäler det, att sjukvården inte kontaktar kommunens miljökontor då de misstänker matförgifting eller att kommunerna inte rapporterar in till Livsmedelsverket. De matförgiftningar som rapporterades visar allstå vara toppen av isberget. En intervjuundersökning som Livsmedelsverket gjorde 1994 antydde att det kunde vara så många som 500 000 som drabbas per år. Av dem som var matförgiftade ansåg sig hälften ha blivit sjuka av mat som de ätit hemma och hälften av mat som de ätit ute.

Säker och god mat

Rätt hantera där mat en källa till angenäm samvaro och näring. Förr pratades det sällan om säker mat. Däremot visste de flesta hur de skulle hantera maten för att ingen skulle behöva bli sjuk. En livsnödvändig kunskap i ett samhälle utan kylskåp, frysar och snabba transporter.

Senast uppdaterad: 2017-04-10