Sävsjö kommunvapen

Vad krävs?

Vad krävs?

Följande utrymmen krävs normalt för alla typer av livsmedelslokaler:

  • Varumottagning med plats för ankomstkontroll, avemballagering och returemballage.
  • Omklädningsrum med plats att förvara arbetskläder och privata kläder åtskilt.
  • Personaltoalett med förrum.
  • Förrådsutrymme för kyl- och frysvaror, torra livsmedel, drycker med mera.
  • Städutrymme, utslagsvask och plats att förvara städutrustning.
  • Diskutrymme
  • Gästtoalett med förrum för serveringar.
  • Soputrymme. Kylt soputrymme är lämpligt för verksamheter med ruttnande och luktande avfall.

Dessutom tillkommer beredning, servering och försäljningsutrymmen beroende på verksamhet.

Senast uppdaterad: 2017-04-10