Sävsjö kommunvapen

Livsmedel och hygien

Livsmedel och hygien

Målet med tillsynen av hantering av livsmedel är att du som konsument ska kunna köpa varor av god kvalitet. Men också att du skyddas mot smittsamma eller otjänliga matvaror. Några av grundförutsättningarna för att få driva livsmedelsverksamhet är att hygien och hantering av livsmedel sköts på ett acceptabelt sätt. Livsmedelsföretagaren har ansvaret för att livsmedlen är säkra, rätt märkta och att de kan spåras framåt och bakåt i hanteringen. De nya reglerna är mer inriktade på de mål som ska uppnås och ger företaget möjlighet att välja olika vägar för att uppnå god livsmedelssäkerhet.

Senast uppdaterad: 2017-04-10