Sävsjö kommunvapen

AB Sävsjö Industribyggnader

AB Sävsjö Industribyggnader

ABSI's logga

AB Sävsjö Industribyggnader är ett bolag som är helägt av Sävsjö kommun. Bolagets uppdrag är att bygga och hyra ut lokaler för industri, hantverk, tjänsteföretag och försäljning.

AB Sävsjö Industribyggnader ska vara aktivt för att hitta lösningar både när det gäller nyetableringar av industri- och tjänsteföretag och utveckling av befintliga företag.

VD i bolaget ä Urban Blücher.

Styrelsen har följande sammansättning:

Ordförande: Lena Persson (S).
Vice ordförande: Sven-Åke Gårdstam (KD).
Allan Andersson (S).
Johan Brogård (C).
Hans Svensson (M).

Idag finns industrilokaler på följande adresser:

Industribyn i kvarteret Hantverkaren, Sävsjö

Industribyn är belägen på Västra Industriområdet längs Hantverkargatan och parallellt med väg 127 mot Vrigstad. Här finns en total lokalyta på cirka 11 000 m2. Bland hyresgästerna finns Svensk Bilprovning, bilverkstäder, lackering, tjänsteföretag, verkstäder och däckservice. Området har fjärrvärme och lokalerna hyrs ut inklusive värme.

Kvarteret Mejseln, Hantverkaregatan Sävsjö

Industri- och handelslokaler som har Ralex, Art4Fun, Erikssons Färg och FUB som hyresgäster

Kvarteret Mejeriet, Sävsjö  

Även här finns flera hyresgäster, bland annat Erikshjälpen Secon Hand.

Kvarteret Fabriken, Sävsjö

En nyrenoverad industrilokal belägen i nordvästra delen av centralorten. Hyresgäst är Carrus Components AB.

Skruf snus

Kvarteret Skruven, Sävsjö

På Södra Industriområdet har uppförts en lokal. Hyresgäst är Skruf Snus AB

Flygbild över industrilokalen Aleholm

Aleholm, Sävsjö

Industrilokal på Södra Industriområdet på vägen mot Stockaryd. Den hyrs ut till A-lackering AB, som arbetar med pulverlackering av aluminiumprofiler.

Källebergsvägen, Vrigstad

Industrilokal i södra delen av Vrigstad. Hyresgäst är Triple Sign Systems AB och Rojos.

Rörvik

På västra utfarten hyr North Chemical en nyuppförd lokal och vid Rörviks gård är företaget PrePipe hyresgäst.

Flygbild över planerade lokaler på Södra industriområdet.

Nya lokaler

Som ett led i uppdraget att medverka i industriell utveckling är ABSI beredd på att även bygga nya lokaler. Som vi exempelvis har gjort på södra industriområdet.
Vi har också lokaler för tjänsteföretag

Kontorshotellet Union Stockaryd.
I före detta Stockarydsverkens kontor finns ett kontorshotell för olika typer av tjänsteföretag.

Senast uppdaterad: 2017-03-07