Sävsjö kommunvapen

Legionella

Legionella

Legionellabakterier förekommer naturligt i sjöar och vattendrag. De kan komma in i vattensystem och växa till i ljummet vatten. Vatten som innehåller höga halter av legionella kan orsaka en form av lunginflammation, "legionärssjuka" då det inandas till exempel vid duschning. Sjukdomen kan vara farlig och framför allt för äldre eller andra med nedsatt motståndskraft. Symptom på legionärssjuka är först influensaliknande. Hög feber, frossa, huvudvärk, muskelsmärtor, diarré och magsmärtor kan förekomma. Sedan följer torrhosta, andningssvårigheter och andra lungsymptom. Legionellabakterien kan även orsaka en influensaliknande sjukdom, "Pontiacfeber", som normalt går över av sig själv.

Legionella växer till mest vid temperaturer mellan 20-45 grader. Stillastående vatten och långa ledningar ger tillräcklig uppehållstid för bakterierna att växa till. Risken är större i fastigheter som sjukhus, hotell och stora förvaltningsbyggnader. Legionellabakterier kan växa i fontäner, kyltorn, brandsprinklersystem, avstängda handdukstorkar och ventilationssystem. Stillastående halvvarmt vatten bör alltså undvikas. Vissa gummi- och PVC-material i packningar och duschar främjar också tillväxten. Socialstyrelsen, Smittskyddsinstitutet och Boverket har mycket information om legionella.

Senast uppdaterad: 2017-04-10