Sävsjö kommunvapen

Försäljning av tobak

Försäljning av tobak

Den som i näringsverksamhet ämnar sälja tobaksvaror till konsumenter ska anmäla försäljningen hos den kommun där försäljningen sker. Kommunen har rätt att ta ut en tillsynsavgift av den som säljer tobaksvaror.

Ändringar i tobakslagen

Den 20 maj 2016 ändrades tobakslagen. Du som säljer tobaksvaror och örtprodukter för rökning behöver känna till den nya reglerna. De nya reglerna börjar gällan 20 maj 2016. men det är tillåtet att sälja paket enligt gamla lagstiftningen fram till 20 maj 2017.

Ändringarna i tobakslagen

 • Hälsovarningar ersätter varningstexter
 • Det måste vara minst 20 cigaretter i ett paket
 • Ingrediensförteckning förbjuds på cigarettpaket
 • Tobakspaket får inte likna livsmedel eller kosmetiska produkter
 • På paketen får det inte antydas att en viss vara har miljöfördel
 • Karakteristisk smak (exempelvis mentol) förbjuds i cigaretter och rulltobak, fasas ut till 2020.

 

Hälsovarningar

Det finns olika regler beroende på vilken vara det gäller:

 • Cigaretter, rulltobak och vattenpipstobak ska ha så kallad kombinerade hälsovarningar som består av varningstext och bild, både på framsidan och baksidan av paketet. På ena sidan ska det även finnas informationstext: "Tobaksrök innehåller 70 cancerframkallande ämnen". På den andra sidan ska det finnas allmän varning: "Rökning dödar".
 • Övriga tobaksprodukter för rökning, exempelvis piptobak, cigariller, cigarrer, ska ha hälsovarning och allmän varning.
 • Rökfria tobaksvaror, exempelvis snus och tuggtobak , ska ha hälsovarningar på två största ytorna: "Denna tobaksvara skadar hälsan och är beroendeframkallande".
 • Örtprodukter för rökning, exempelvis rökmassa för vattenpipa utan tobak, ska ha hälsovarning på förpackningens framsida och baksida: "Att röka denna produkt skadar din hälsa".
 • Snus, snus som tillverkats innand en 31 augusti 2016 för säljas fram till den 20 maj 2017.

 

Föreskrifter

Det finns detalljerade föreskrifter om vad som gäller kring hälsovarningar på Folkhälsomyndighetens webbplats.

 Blanketter för anmälan och egenkontroll av tobaksförsäljning finner du i den gula självservicerutan nedan.

Senast uppdaterad: 2017-04-10