Sävsjö kommunvapen

Flaggutdelning

Flaggutdelning

Svenska flaggan

Stiftelsen Sveriges Nationaldag och dess länskommitté delar ut ett antal flaggor gratis den 6 juni. Dessa delas ut för enskilt bruk och till föreningar.

Ansökan om flagga/fana till förening eller organisation

Blankett finns på Nationaldagens webbplats eller kontakta kommunkansliet.

Ansökan skickas till:
Stiftelsen Svegies Nationaldag
100 12 Stockholm

Ansökan ska vara inskickad senast den 1 januari 2017.

Utdelning sker påföljande år på nationaldagen.

Ansökan om flagga till privatperson/enskilt bruk

Blankett finns att hämta under relaterad information, eller kontakta kommunkansliet.

Ansökan skickas till:
Länsstyrelsen i Jönköpings län
Landshövdingen
551 86 Jönköping

Senast uppdaterad: 2016-11-25