Sävsjö kommunvapen

Bouleanläggning

Bouleanläggning

I den så kallade Brottarlokalen, vid Sturevallen, har pensionärsorganisationerna (PRO och SPF) i Sävsjö, med kommunalt stöd, iordningställt en inomhusanläggning för boule. Dessutom finns även åtta boulebanor utomhus

Senast uppdaterad: 2017-03-07