Sävsjö kommunvapen

Ungdomsinitiativet

Ungdomsinitiativet

Bidraget syftar till att komplettera föreningslivet genom att erbjuda ungdomar goda förutsättningar för sina fritidsintressen.

Initiativet kan liknas vid en påse pengar som öronmärks för snabb fördelning i samråd med ungdomsnära representanter spridda i kommunen.
Detta ska försäkra en god spridning bland de ungdomsinitiativ som inte nås av de etablerade föreningarnas föreningsstöd.
Initiativ kan vara arrangemang, projekt eller annat initiativ, av ungdomar som som främjar barn och ungdomars livskvalitet och utveckling.

  • Bidraget riktas till oorganiserad fritidsverksamhet där initiativtagare är ungdom och målgruppen för initiativet/verksamheten är i åldern 7-25 år.
  • Detta bidrag är undantaget regeln om förhandsregistrering, men initiativtagarna godkänner att deras namn presenteras i samband med redovisning och idéspridning.
  • Egen insats för arbete eller kostnadstäckning för utlåning av eget material/utrustning är ej bidragsgrundande.
  • De initiativ som även sökt och utnyttjar andra finansieringsmöjligheter och samarbeten uppmuntras.
  • Av det belopp som beviljats ett initiativ kan eventuellt överskott räknas av när inkomster och utgifter ställs mot varandra

Bidraget söks och beviljas direkt av utsedd ungdomsnära representant.

 Ort

 

Representanter

 

 


 

 


 

 


 

 

Sävsjö

 

@Hanna Leandersson

Sävsjö Fritidsgårdar 

@Sadde Klimenta

Sävsjö Fritidsgårdar

@Thomas Hultqvist

Hofgårdsskolan 

@Frank Isaksson

Kultur- & fritidskonsulent

0382-152 14 

 

Vrigstad

 

@jenny.vajda

Sävsjö Fritidsgårdar

 

@Sadde Klimenta

Sävsjö Fritidsgårdar

 

 

Stockaryd

 

@jenny.vajda

Sävsjö Fritidsgårdar

 

@Sadde Klimenta

Sävsjö Fritidsgårdar

 

 

Rörvik

 

@jenny.vajda

Sävsjö Fritidsgårdar

 

 

@Sadde Klimenta

Sävsjö Fritidsgårdar

 

 


 

 

Senast uppdaterad: 2017-09-01