Sävsjö kommunvapen

Coacher för energi och klimat

Coacher för energi och klimat

Ditt företag kan sänka energikostnaderna, förbättra lönsamheten och bidra till ett mer hållbart Sävsjö.

Nu har du chansen att få stöd i ditt miljö- och hållbarhetsarbete genom ett avgiftsfritt coachningsprogram som riktar sig till små och medelstora företag med en energianvändning under 300 000 kilowattimmar (kWh) per år. Programmet är en satsning som kombinerar coachning och erfarenhetsutbyte för att ge ditt företag goda möjligheter att minsta energianvändningen. Programmet pågår till och med 2019.

Detta får du som deltagande företag

När ditt företag går med i coachningsprogrammet så får du först ett platsbesök av coachen där vi går igenom energianvändningen. Därefter kommer du att få förslag på lönsamma energieffektiviseringsåtgärder och du får löpande stöd i att genomföra åtgärderna. Du får också hjälp med lönsamhetsberäkningar och att ta fram investeringsunderlag.

Träffa andra

Under perioden bjuds du även in till träffar med andra företag som deltar i programmet. På träffarna får ni möjlighet att utbyta erfarenheter av varandra och lära er mer om energieffektivisering.

Vinster med att delta

Förutom bättre koll på energianvändningen så kan energieffektivisering också bidra till sänkta kostnader, bättre lönsamhet och att ditt företag blir mindre känsligt för stigande energipriser. Dessutom kan energieffektivisering ge andra positiva effekter såsom förbättrad inomhusmiljö, lägre underhållskostnader och ökad driftsäkerhet.

Att jobba aktivt med hållbarhetsfrågor ger också en positiv påverkan på klimatet och på hur andra uppfattar ditt företag. Alla deltagande företag kommer att erhålla ett intyg på att man är med och bidrar till ett hållbart Sävsjö som kan sättas upp i verksamheten.

Hur går jag med?

Gör intresseanmälan genom e-tjänst eller kontakta Veronika Johansson som arbetar som Coach för energi och klimat för att gå med i programmet eller få att få mer information. För att få ut största nytta av coachningsprogrammet behöver du som företag vara engagerad i de träffar som anordnas under programperioden. Utöver det är det enda som krävs att du avsätter tid!

veronika.johansson@savsjo.se telefon 0382-154 16

*Coachningsprogrammet är ett nationellt program som drivs av kommunen med stöd av Europeiska regionala utvecklingsfonden via det Nationella regionalfondsprogrammet. Läs mer på energimyndigheten.se/coach

”Stödet finansieras av Energimyndigheten och Europeiska regionala utvecklingsfonden via Nationella regionalfondsprogrammet”.

Veronika Johansson, miljö- och hållbarhetsstrateg

Senast uppdaterad: 2017-11-15