Sävsjö kommunvapen

Väg 761 - Gamla Hjälmseryd - Stockarydsterminalen, del 2

Väg 761 - Gamla Hjälmseryd - Stockarydsterminalen, del 2

Loggan för Europeiska regionala utvecklingsfonden.

Väg 761 är huvudpulsådern för transporter till Stockarydsterminalen, men vägen har definitivt inte kapacitet att ta emot 18 400 långtradare per år / enkel resa. (Antal långtradare 2011). Därför måste en ny väg byggas för att förbättra framkomligheten och trafiksäkerheten. Denna tillgänglighetsåtgärd blir ett stöd för industri, jord- och skogsbruket i hela regionen.

Stockarydsterminalen/ StoraEnsoterminalen i Stockaryd är en regional jätte när det gäller massaved, flis, spån, timmer, aska, grot, torv med mera både från och till terminalen.

Inom regionen finns det mycket god avsättning för timmer genom att det finns många sågverk i vår region. Däremot är det viktigt för industrin och jord- och skogsbruket att få avsättning av biprodukterna som massaved, flis, spån, grot mm. En effektiv och rationell terminal ger förutsättningar för ökad lönsamhet inom trärelaterad industri i regionen. Stockarydsterminalens upptagningsområde finns inom en radie på cirka 10 mil. För att regionen skall utvecklas ytterligare så krävs det att väg 761 byggs om för att kunna ta emot fler tunga lastbilar. Tågtransport är det mest miljömässiga och ekonomiskt bästa alternativet på längre sträckor. (Man kan transportera rundvirke 3-4 gånger längre med tåg än på lastbil till samma kostnad – Land april 2006.) Massafabriker och värmeverk är lokaliserade vid kusten eller i storstadsområden.

Projekttid 2012-04-01 – 2014-12-31

Projektledare: Kennert Gustafsson

Ansvarig chef: Kristin Nilsdotter-Isaksson

Senast uppdaterad: 2016-06-28