Sävsjö kommunvapen

Tillväxtresor på hammaplan

Tillväxtresor på hammaplan

Regionförbundet Jönköpings län är projektägare och Sävsjö kommun är en samverkanspartner i projektet Tillväxtresor på hemmaplan.

Projektet Tillväxtresor på hemmaplan vill åstadkomma en kontinuitet för att än mer utveckla Science Parksystemets lokala tiväxtarenor och därigenom försäkra sig om att det kvalificerade affärsstödet inte upphör för de dryga 50-talet företag som idag räknas in i kategorin tillväxtföretag och fysiskt sitter på plats i tillväxtarenorna.

Projektets syfte är att bemanna tillväxtarenorna med utökade dedicerade resurser i form av lokalt placerade affärscoacher i smtliga kommuner i länet utanför Jönköping.

Avslutad 2014-12-31.

Senast uppdaterad: 2016-06-28