Sävsjö kommunvapen

Science Park-systemet - säkra bemanning av länets tillväxtarenor

Science Park-systemet - säkra bemanning av länets tillväxtarenor

Science Park- systemet har skapat sin egen unika modell av innovationssystem i syfte att föra ut kunskap och expertis lokalt ut i kommunerna. Genom tydlig samverkan lokalt och regionalt, med systematiskt arbete för att skapa ett strukturkapital för arbetsmetoder och verktyg, har man lyckats korsbefrukta de bästa världar till gagn för entreprenörerna med tillväxtambitioner:

  • Lokalt och regionalt - samtidigt.
  • Affärscoacher lokalt på plats - men är en del av regionalt kollegium.
  • Resurser på plats och kvalificerat affärsstöd - direkt tillgängligt.
  • Systematiskt gemensamt arbetssätt - internationell vedertagen inkuberingsprocess och Science Park-koncept.
Projektets syfte är att säkra och vidareutveckla Science Park-systemts verksamhet i länet.Utifrån infrastrukturen av mötesplatser och lokala affärsutvecklare kan erbjudandet av värdeskapande tjänster kanaliseras och komma innovatörer, entreprenörer och befintligt näringsliv med tillväxtambitioner till nytta.Projekttid: 2015-01-01-2016-12-31.

Senast uppdaterad: 2016-11-08