Sävsjö kommunvapen

Häradsvägen

Häradsvägen

Loggan för Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.
Loggan för Leaderprojekt
Loggan för Mitt i Småland

Häradsvägen är en del av Njudungs historia. Inom ramen för projektet lyfts en vägsträcka på 18 kilometer fram. Denna väg går från Vallsjö gamla kyrka till Norra Ljunga Kyrka, två 1100-tals kyrkor. På vägen finns många unika och natur- och kulturvärden och en intressant historia som ska synliggöras och göras tillgänglig för alla att ta del av. Projektet är ett samverkansprojekt där jord- och skogsägare, lokala företag, föreningar och byalag planerar och genomför projektet tillsammans med Sävsjö kommun.

Syftet med projektet är att skapa upplevelseplatser i landskapet, att lyfta fram unika värden längs sträckningen, att iordningställa leder och parkeringsmöjligheter så att fler får tillgång till områden av natur och kultur längs med Häradsvägen. Att markägare får möjlighet till nya användningsområden för sin mark med höga kulturvärden. En mindre del av projektet omfattar information och marknadsföring. Turism kan vara en följd av de aktiviteter som sker i projektet. Nyttan i projektet tillfaller både markägare och allmänhet och besökare.

Projekttid: 23 maj 2012 – 30 november 2014.

Ansvarig chef: Kristin Nilsdotter-Isaksson

Senast uppdaterad: 2016-06-28