Sävsjö kommunvapen

Företagande på landsbygden?

Företagande på landsbygden?

Företag på landsbygden är huvudfråga för att landsbygden skall utvecklas och vara attraktiv.

I detta projekt skall Sävsjö kommun tillsammans med Linnéuniversitet och en rad andra aktörer undersöka vilka incitament som krävs för att starta företag på landsbygden, vilka faktorer som är viktiga hos individen för att lyckas och vilken betydelse byalag och samhällsföreningar har i detta sammanhang. I projektet skall det också följas upp och undersökas hur Mitt i Smålands företagsinriktade leadercheckar i Sävsjö kommun har lyckats med sina idéer, genomförandet samt varaktighet och överlevandeförmåga. Denna förståelse är viktig för att kunna utveckla en framtida strategi för landbygden.

Projekttid: 2013-02-15 - 2014-12-31.

Senast uppdaterad: 2016-04-05