Sävsjö kommunvapen

Fiber/ bredbandsutbyggnad på landsbygden

Fiber/ bredbandsutbyggnad på landsbygden

Loggan för Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

Stöd från Landsbygdsprogrammet.

Syftet med projekten är att få en säker och snabb uppkoppling med kapacitet till hushåll och företag inom Sävsjö kommun. Det blir därmed möjligt att leva och bedriva verksamhet på landsbygden.

För att bedriva och utveckla företagen på landsbygden så krävs att man har tillgång till en väl fungerande bredbandsinfrastruktur för att nå ut till markanden genom hemsidor, kundkontakter, bra och säkra bokningsysten med mera.

På detta sätt bidra man till en attraktiv landsbygd som genererar en ekonomisk tillväxt och ökad sysselsättning vilket bör leda till en förbättrad livskvalitet. Områden kommer också att bli attraktivt för inflyttning.

Följande projekt är aktuella:

  • Fiber Viken – Fastorp – Lobäck
  • Stam – Möcklehult
  • Kund – Möcklehult
  • Fiber Rössby - Rööd
  • Fiber Hjärtlanda
  • Fiber Kännestubba
  • Fiber Mo – Släthult – Skjutsgärde
  • Fiber Skärsjö

Ansvarig chef: Kristin Nilsdotter-Isaksson

Senast uppdaterad: 2016-04-05