Sävsjö kommunvapen

Entreprenörer inom fisketurism

Entreprenörer inom fisketurism

Loggan för Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.
Loggan för Leaderprojekt
Loggan för Mitt i Småland

Vi har påbörjat ett projekt med syftet att vidga fisketurismens betydelse som landsbygdsnäring inom LEADER-området Mitt i Småland. Syftet är också att utbilda och marknadsföra ett antal entreprenörer och därmed göra området till ett besöksmål till fisketurister.

Projektet ska även öka kunskap och acceptansen för fisketurism hos fiskerättsägare och fiskevårdsområden och skapa förståelse för våra fiskevatten som en resurs värd att vårda och utveckla.

Totalt finns 86 fiskevårdsområden i LEADER-området (det vill säga Högsby, Nässjö, Sävsjö och Vetlanda kommun). Det övergripande målet i projektet är att flera entreprenörer ska nyttja fisketurismen.

Projektets målgrupp är de blivande fisketurismentreprenörer som ska utbildas och marknadsföras under projekttiden, samt de fiskevårds-områdesföreningar som genom sin upplåtelse av vattnen utgör grunden för all form av fisketurism.

Projektets sekundära målgrupp är de turister som i framtiden kommer att ta del av vårt fisketuristiska utbud.
 
Projektet avslutades 2013-09-30.

Senast uppdaterad: 2016-04-05