Sävsjö kommunvapen

Lokala och digitala informationspunkter

Lokala och digitala informationspunkter

Genom att arbeta med frågor om värdskap, bemötande och ambassadörskap vill vi skapa en ekonomiskt starkare och hållbarare turistnäring i Sävsjö och angränsande kommuner.

Syftet med projektet är att antalet turister i området ska öka. Projektet kommer att öka delaktigheten och samarbetet mellan olika grenar av besöksnäringen, samt att utveckla information och värdskap anpassat till en samtida besöksnäring med en ökad digitaliserad kundgrupp.

Målet med projektet är att utförma ett koncept kring "framtidens virtuella turistbyrå" samt att utse, utbilda och utrusta 10 strategiskt plecerade informationdpunkter.

Projektet finansieras med projektstöd från landsbydsprogrammet 2014-2020, Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och Leader Linné Småland.

Projekttid: december 2016 - december 2018. Projektledare: Pernilla Nordh

Senast uppdaterad: 2018-10-18