Sävsjö kommunvapen

Coacher för energi och klimat

Coacher för energi och klimat

Programmet Coacher för energi och klimat är en nationell satsning särskilt riktad till små och medelstora företag med en energianvändning under   300 000 kilowattimmar (kWh).

I programmet, som är kostnadsfritt för deltagarna, kombineras enskild coachning med gruppföreläsningar och erfarenhetsutbyten mellan företag. Genom att delta får företag hjälp med att sänka energikostnader, förbättra lönsamheten och minska klimatpåverkan. Projektets övergripande mål är energieffektivisering i små och medelstora företag.

Coacherna finns för närvarande i omkring 130 kommuner vilket möjliggör att coachningen kan ske lokalt. Programmet startade i januari 2017 och pågår till och med 2019.

Arbetet ska knytas till Sävsjö kommuns handlingsplan för hållbar utveckling och medverka till att effektmålen för 2020 (jmfr med basår på 1990) hålls, med följande mål: Minskad energiförbrukning och ökad energieffektivitet med mer än 20%. (På vissa områden med 70%). Till målen kopplas styrtal baserad på den målgruppsanalys och inventering som kommer att göras inom projektet.

Ni kan läsa mer om hur Sävsjö kommun arbetar med projektet och ni kan göra intresseanmälan, se länken under relaterad information.

Coacher för energi och klimat medfinansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden via det Nationella regionalfondsprogrammet. Läs mer på energimyndigheten.se/coach

Projekttid: 2016-12-01-2019-12-01.

Projektledare: Veronika Johansson arbetar som Coach för energi och klimat.

veronika.johansson@savsjo.se
Telefon 0382-154 16

Senast uppdaterad: 2017-11-15