Sävsjö kommunvapen

Anslagstavla

Välkommen till Sävsjö kommuns digitala anslagstavla. Här publicerar vi anslagsbevis samt kungörelser.

Anslagsbevis
Varje kommun ska ha en digital anslagstavla där justerade protokoll från kommunens olika nämnder anslås. Detta kallas ett anslagsbevis.

Vad betyder det att ett protokoll anslås?
Jo, vi talar offentligt om när ett protokoll från kommunens nämnder är justerat. Du har då möjlighet att överklaga. Möjligheten att överklaga har du i 21 dagar från den dag då protokollet anslås. Därefter kan beslutet genomföras. Du måste vara folkbokförd, äga en fastighet eller vara taxerad för kommunalskatt i kommunen för att få överklaga.

Kungörelser
En kungörelse är ett offentligt meddelande till allmänheten, till exempel tid, plats och vilka ärenden som ska beslutas på kommunfullmäktige. 

Aktuella anslagsbevis

Protokoll från sammanträde med kultur- och fritidsnämnden den 29 augusti är justerat. Vill du överklaga något av besluten måste det göras senast tre veckor efter att anslaget har publicerats här

Anslagsbevis kommunstyrelsen

Protokoll från sammanträde med kommunstyrelsen den 4 september är justerat. Vill du överklaga något av besluten måste det göras senast tre veckor efter att anslaget har publicerats här.

Anslagsbevis socialnämnden

Protokoll från sammanträde med socialnämnden den 22 augusti 2018 är justerat. Vill du överklaga något av besluten måste det göras senast tre veckor efter att anslaget har publicerats här.

Anslagsbevis myndighetsnämnden

Protokoll från sammanträde med myndighetsnämnden den 23 augusti 2018 är justerat. Vill du överklaga något av besluten måste det göras senast tre veckor efter att anslaget har publicerats här.

Anslagsbevis kommunstyrelsens utskott

Protokoll från sammanträde med kommunstyrelsens utskott den 21 augusti är justerat. Vill du överklaga något av besluten måste det göras senast tre veckor efter att anslaget har publicerats här.

Anslagsbevis valnämnden

Protokoll från sammanträde med valnämnden den 7 augusti 2018 är justerat. Vill du överklaga något av besluten måste det göras senast tre veckor efter att anslaget har publicerats här.

Kungörelser

ÖverklagandehänvisningPDF  av detaljplan. Ändring genom tillägg till detaljplanen; Förslag till ändring och utvidgning av stadsplanen för del av Sävsjö (Kistegårdsområdet).

Upphävande om eldningsförbud.PDF

Sammanträde med kommunfullmäktige.PDF