Sävsjö kommunvapen

Anslagstavla

Välkommen till Sävsjö kommuns digitala anslagstavla. Här publicerar vi anslagsbevis samt kungörelser.

Anslagsbevis
Varje kommun ska ha en digital anslagstavla där justerade protokoll från kommunens olika nämnder anslås. Detta kallas ett anslagsbevis.

Vad betyder det att ett protokoll anslås?
Jo, vi talar offentligt om när ett protokoll från kommunens nämnder är justerat. Du har då möjlighet att överklaga. Möjligheten att överklaga har du i 21 dagar från den dag då protokollet anslås. Därefter kan beslutet genomföras. Du måste vara folkbokförd, äga en fastighet eller vara taxerad för kommunalskatt i kommunen för att få överklaga.

Kungörelser
En kungörelse är ett offentligt meddelande till allmänheten, till exempel tid, plats och vilka ärenden som ska beslutas på kommunfullmäktige. 

Aktuella anslagsbevis


Anslagsbevis socialnämndens arbetsutskott den 7 februari 2018

Protokollet från socialnämndens arbetsutskott den 7 februari 2018 är justerat. Vill du överklaga något av besluten måste det göras senast tre veckor efter att anslaget har publicerats här.

Anslagsbevis överförmyndarnämnden

Protokoll från sammanträde med överförmyndarnämnden den 30 januari 2018 är justerat.  Vill du överklaga något av besluten måste det göras senast tre veckor efter att anslaget har publicerats här.

Anslagsbevis barn- och utbildningsnämnden

Protokoll från sammanträde med barn- och utbildningsnämnden den 24 januari 2018 är justerat. Vill du överklaga något av besluten måste det göras senast tre veckor efter att anslaget har publicerats här.

Anslagsbevis socialnämnden

Protokoll från sammanträde med socianämnden den 24 januari 2018 är justerat. Vill du överklaga något av besluten måste det göras senast tre veckor efter att anslaget har publicerats här.

Anslagsbevis kommunstyrelsens utskott

Protokoll från sammanträde med kommunstyrelsens utskott den 23 januari 2018 är justerat. Vill du överklaga något av besluten måste det göras senast tre veckor efter att anslaget har publicerats här.

Kungörelser