Sävsjö kommunvapen

Anslagsbevis barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

Anslagsbevis barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

Protokollet från  barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott den 
4 juni 2018 är nu justerat. Vill du överklaga något av besluten måste det göras senast tre veckor efter att anslaget har publicerats här.

Anslagsbevis


Sammanträdesdatum

2018-10-08

Paragrafer

64-73

Anslaget publicerades

2018-10-11

Anslaget avpubliceras

2018-11-03

Förvaringsplats för protokollet

Barn- och utbildningsförvaltningen

 

Senast uppdaterad: 2018-10-11