Sävsjö kommunvapen

Ledamöter

Ledamöter

2015 01 01 - 2018 12 31

Kommunala pensionärsrådet

Namn


Ing-Marie Arwidsson, Sävsjö, Ordförande

Kommunstyrelsen

Bengt Persson, Vrigstad, 1:e vice ordförande

PRO

Kjell Wegeborn

PRO

Arne Peterson, Rörvik

Socialnämnden

Kennerth Pettersson, Stockaryd

SPF Seniorerna Orion

Roland Carlsson, Sävsjö

SPF Seniorerna

Senast uppdaterad: 2017-06-13