Sävsjö kommunvapen

Ledamöter

Ledamöter

2015-01-01--2018-12-3

Kommunala rådet för funktionshinderfrågor

Namn

Organisation

Ingrid Ivarsson,Vrigstad, ordförande

Kommunstyrelsen

Kerstin Hvirf, Sävsjö

Socialnämnden

Eva Johansson, Sävsjö

Barn- och utbildningsnämnden

Bo Nilvall, Sävsjö

Myndighetsnämnden

Maini Karlsson

Kultur- och fritidsnämnden

Ann-Katrin Andersson, Sävsjö

FUB -Föreningen för utvecklingsstörda barn, ungdomar och vuxna

Catharina Johansson, Sävsjö

Reumatikerförbundet

Bengt Kanstedt, Sävsjö

SRF - Synskadades Riksförbund

Ejnar Edin, Sävsjö

HRF - Hörselskadades Riksförbund

Kjell Andersson

Psoriasisförbundet

 

Senast uppdaterad: 2017-11-01