Sävsjö kommunvapen

Råd

Råd

I Sävsjö kommun finns tre råd som är inrättade av kommunfullmäktige:

  • Kommunala rådet för funktionshinderfrågor.
  • Kommunala rådet för pensionärsfrågor.
  • Välfärdsrådet.

Råden är till för att öka medborgarnas inflytande på de beslut som fattas och den verksamhet som bedrivs inom Sävsjö kommun.

Tillgänglighetsguide för Sävsjö kommuns offentliga fastigheterPDF


Senast uppdaterad: 2017-11-27