Sävsjö kommunvapen

Socialnämnd

Socialnämnd

Socialnämnden ansvarar för äldreomsorg och för omsorgen om personer med funktionshinder, individ- och familjeomsorg, flyktingmottagning och arbetsmarknadsåtgärder.

Socialnämnden ansvarar för en myndighetsutövning och verksamheterna styrs i stor utsträckning av socialtjänstlagen, hälso- och sjukvårdslagen samt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.

Sammanträdesdatum 2017

Socialnämnden sammanträder onsdagar klockan 8.30 med några undantag, se nedan.

25 januari, 22 februari, 22 mars, 19 april (13.00), 24 maj, 21 juni (13.00), 23 augusti, 20 september, 18 oktober, 22 november, 20 december (13.15).

Sekreterare Lillemor Hultqvist, telefon 0382-154 51

Kallelser och protokoll från socialnämnden

För socialnämnden finns inga kallelser.

Protokoll

Senast uppdaterad: 2017-01-25