Sävsjö kommunvapen

Överförmyndarnämnd

Överförmyndarnämnd

I varje kommun ska det finnas en överförmyndare eller en överförmyndarnämnd. I Sävsjö kommun har vi en överförmyndarnämnd som utövar tillsyn över och granskar gode mäns/förvaltares och förmyndares verksamhet. Den löpande verksamheten sköts av en deltidsanställd handläggare.

Senast uppdaterad: 2017-03-07