Sävsjö kommunvapen

Lekmannarevision

Lekmannarevision

Lekmannarevision

Lekmannarevisionen syftar till att stärka den demokratiska insynen och kommunfullmäktiges kontroll i kommunala aktiebolag. Lekmannarevisorer utses av kommunfullmäktige och ska väljas från kommunrevisionen.

Deras uppdrag är att granska om de kommunala bolagen arbetar i enlighet med ägarens, (kommunens), avsikt och mål, om verksamheten är effektiv och om det finns en tillräcklig intern kontroll. Uppdraget innebär granskning av bolagets styrelse och verkställande direktör. (Lekmannarevisionen syftar till att stärka den demokratiska insynen och kommunfullmäktiges kontroll i kommunala aktiebolag). Lekmannarevisorerna upprättar egna granskningsrapporter till bolagsstämman och kommunfullmäktige.

Kenneth Pettersson - Sävebo AB
Kenneth Pettersson - Sävsjö Industribyggnader AB
Thomas Wilhelmsson - Sävsjö Energi AB
Karl- Erik Petersson - SavMan AB
Karl- Erik Petersson - Sävsjö vetlanda Fiber
Karl-Erik Petersson - Smålands Bredband AB
Lisbeth Johansson - Stockarydsterminalen AB
Lisbeth Johansson - Sävsjö SkytteCenter ekonomisk förening

Senast uppdaterad: 2017-03-07