Sävsjö kommunvapen

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är Sävsjö kommuns högsta beslutande organ, Sävsjös egen “riksdag". De 39 ledamöterna utses efter allmänna val som genomförs samtidigt som riksdags- och regionvalen.

Kommunfullmäktige fastställer mål och riktlinjer för kommunens verksamhet. De ärenden fullmäktige fattar beslut om har först behandlats i nämnder och styrelser.

När de politiska besluten övergår till praktiskt genomförande, görs detta av de anställda i de olika förvaltningarna och bolagen. Kommunfullmäktige sammanträder i regel en gång i månaden och sammanträdena är öppna för allmänheten. Kommunfullmäktige har egna revisorer som granskar hela den kommunala verksamheten.

Sammanträdesdatum 2017

23 januari, 20 februari, 20 mars, 24 april, 22 maj, 26 juni, 18 september, 16 oktober, 13 november, 11 december klockan 18.00.

Sekreterare är Jan Holmqvist, telefon 0382-152 03.

Sammanträdesdatum 2018, klockan 18.30

22 januari, 19 februari, 19 mars, 23 april, 21 maj, 18 juni, 17 september, 15 oktober, 5 november, 19 november, 17 december klockan 18.00

 

Kungörelser kommunfullmäktige

Text

Senast uppdaterad: 2017-09-26