Sävsjö kommunvapen

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är Sävsjö kommuns högsta beslutande organ, Sävsjös egen “riksdag". De 39 ledamöterna utses efter allmänna val som genomförs samtidigt som riksdags- och regionvalen.

Kommunfullmäktige fastställer mål och riktlinjer för kommunens verksamhet. De ärenden fullmäktige fattar beslut om har först behandlats i nämnder och styrelser.

När de politiska besluten övergår till praktiskt genomförande, görs detta av de anställda i de olika förvaltningarna och bolagen. Kommunfullmäktige sammanträder i regel en gång i månaden och sammanträdena är öppna för allmänheten. Kommunfullmäktige har egna revisorer som granskar hela den kommunala verksamheten.

Sekreterare är Jan Holmqvist, telefon 0382-152 03.

Sammanträdesdatum 2018, klockan 18.30

22 januari, 19 februari, 19 mars, 23 april, 21 maj, 18 juni, 17 september, 15 oktober, 5 november, 19 november, 17 december klockan 18.00


Senast uppdaterad: 2018-05-28