Sävsjö kommunvapen

Sävsjö-Vetlanda Fiber AB

Sävsjö-Vetlanda Fiber AB

Bolaget ägs gemensamt av SavMAN AB och Vetlanda Energi och Teknik AB.

Avsikten med bolagsbildningen och dess verksamhet är att gemensamt driva och underhålla IT-infrastrukturnät samt sälja, genom egen ägd fiber, fiberkapacitet och tjänster i dessa nät. Bolaget vill medverka till att inom områdena bredband och kommunikation utveckla partnerskap mellan Sävsjö och Vetlanda kommuner. Syftet med verksamheten är att tillhandahålla IT-infrastruktur och att främja utvecklingen av informationsteknik, till gagn för såväl offentlig verksamhet som näringsliv och till allmänheten.

Bolaget ska också genom avtal med bolag, där ägarna är kommunala bolag tillhöriga Eksjö, Nässjö, Sävsjö och Vetlanda kommuner, Smålands Bredband AB, verka för gemensamt användande av fiberkapacitet.

VD för bolaget är Bo Dahl.

Styrelsen har följande sammansättning:

Ordförande: Lars Brihall.
Vice ordförande: Linus Anderås (KD).
Lena Svensson Webb (S).
Ola Rosander


Senast uppdaterad: 2018-01-30