Sävsjö kommunvapen

Sävebo AB

Sävebo AB

Loggo för Sävebo AB

Sävebo AB är ett allmännyttigt bostadsföretag med drygt 400 lägenheter. Det ägs till 100% av Sävsjö kommun.

VD för bolaget är Urban Blücher.

Styrelsen har följande sammansättning:

Ordförande: Therese Petersson (KD).
Förste vice: ordförande Kerstin Hvirf (S).
Göran Häll (S).
Christer Bengtsson (C).
Alf Wihrén (M)

Senast uppdaterad: 2018-01-30