Sävsjö kommunvapen

Socialförvaltning

Socialförvaltning

Socialförvaltningen ansvarar för att fullgöra kommunens uppgifter inom områdena individ, familj, äldre -och funktionshinder samt arbete, sysselsättning och integration. Förvaltningen ansvarar även för hälso-och sjukvård samt rehabilitering i särskilda och ordinära boenden.

Socialnämndens inriktningsmål som utgör grunden för kvalitet är: självbestämmande och integritet, trygghet, tillgänglighet, kontinuitet samt ett meningsfullt liv. Detta är grundstenarna i de för verksamheten styrande lagstiftningarna. Samtliga verksamheter inom förvaltningen ska på olika sätt sträva efter att nå dessa mål.

Inom Sävsjö kommuns socialförvaltning arbetar cirka 470 personer.

Senast uppdaterad: 2018-02-01