Sävsjö kommunvapen

Miljö- och byggenheten

Miljö- och byggenheten

Vi arbetar med frågor kring bygglov, miljöskydd, hälsoskydd, livsmedel och naturskydd.

Vi finns i Tillväxthuset (före detta Sävsjö Trähus), våra öppettider är måndag - fredag 9.00-15.00. Välkommen!

Kontakta oss

Namn

Funktion

Telefon

Maria Thulin

Förvaltningschef

0382-152 52, 070-625 95 84

Timmy Abelsson

Byggnadsinspektör

0382-152 54, 0706-43 40 41

Henrik Wrede

Byggnadsinspektör

0382-15267

Rikard Vallgren

Miljöinspektör, enskilda avlopp

0382-152 63

Bennie Gunnarsson

Bygg- och GIS-chef

0382-152 53 0705-91 59 21

Gun Kriström-Knutsson

Miljösamordnare, miljöskydd

0382-152 66

Linda Stennert

Miljöinspektör, livsmedel & hälsoskydd

0382-152 65 0706-25 61 24

Martina Hornwall

Miljöinspektör, miljöskydd & hälsoskydd

0382-152 64 0761-04 92 60

Dan Renquist

Miljöinspektör, tillsyn förorenad mark

0382-152 60

Magdalena Gustafsson

Expedition/Administratör

0382-152 62

 

Senast uppdaterad: 2017-09-27