Sävsjö kommunvapen

Samhällsbyggnadsenhet

Samhällsbyggnadsenhet

Samhällsbyggnadsenhetens huvudsakliga arbetsuppgifter

  • Översiktlig fysisk planering av Sävsjö kommuns mark- och vattenanvändning.
  • Ansvara för att säkra kommunens framtida markförsörjning.
  • Initiera förslag till exploateringutveckling för bostäder och industtriella verksamheter genom detaljplanering.
  • Upprätta och processa detaljplaneärenden.
  • Övergripande utredningar och förslag till åtgärder avseende Sävsjö kommuns infrastrukturella utveckling.
  • Initiera och upprätthålla kontakter med övriga samhällsplanerande aktörer.
  • Genomföra övergripande utredningar gällande Sävsjö kommuns framtida investeringsbehov i nya eller ombygda lokaler för olika kommunala verksamheters behov.
  • Ansvara för försäljning och utarrendering av tomtmark för såväl nyproduktion av bostäder som för industriell verksamhet.
  • Upphandla och genomföra de av kommunfullmäktige beslutade kommunala investeringsprojekten.
Kontakta oss

Namn

Funktion

Telefon

Åsa Elmersson

Mark- och exploateringsstrateg

0382-154 12

Karolina Rellme

Planstrateg

0382-154 13

Jan-Olof Olson

Stadsarkitekt

0382-154 14

 

Senast uppdaterad: 2018-01-15