Sävsjö kommunvapen

Utvecklingsavdelningen

Utvecklingsavdelningen

Utvecklingsavdelningen består av tre enheter:

 • Utvecklingsenheten
 • Samhällsbyggnadsenheten
 • IT-enheten

Utvecklingsavdelningens huvudsakliga arbetsuppgifter

 • Övergripande tillväxtfrågor samt ansvarar för vissa förvaltningsövergripande servicefunktioner.
 • Ansvara för kollektiva trafikplaneringen och den kommunala närtrafiken. Ansvarar även för planering av skolskjutsar samt frågor kring färdtjänst och riksfärdtjänst.
 • Ansvara för kommunens turismverksamhet och det internationella samarbetet med vänortskommuner.
 • Informerar om EU.
 • Främja en positiv utveckling av näringslivet och sysselsättningen.
 • Knyta kontakter och bearbeta intressenter till företagsetableringar tillsammans med Sävsjö Näringslivs AB.
 • Bedriva landsbygdsutveckling.
 • Samarbeta med samhällsföreningar och byalag.
 • Strategiskt miljö- och hållbarhetsarbete.

Senast uppdaterad: 2018-02-01