Sävsjö kommunvapen

Utvecklingsavdelningen

Utvecklingsavdelningen

Utvecklingsavdelningen består av tre enheter:

 • Utvecklingsenheten
 • Samhällsbyggnadsenheten
 • IT-enheten

Utvecklingsavdelningens huvudsakliga arbetsuppgifter

 • Övergripande tillväxtfrågor samt ansvarar för vissa förvaltningsövergripande servicefunktioner.
 • Ansvara för kollektiva trafikplaneringen och den kommunala närtrafiken. Ansvarar även för planering av skolskjutsar samt frågor kring färdtjänst och riksfärdtjänst.
 • Ansvara för kommunens turismverksamhet och det internationella samarbetet med vänortskommuner.
 • Informerar om EU.
 • Främja en positiv utveckling av näringslivet och sysselsättningen.
 • Knyta kontakter och bearbeta intressenter till företagsetableringar tillsammans med Sävsjö Näringslivs AB.
 • Bedriva landsbygdsutveckling.
 • Samarbeta med samhällsföreningar och byalag.
 • Strategiskt miljö- och hållbarhetsarbete.

Namn

Funktion

Telefon

Kristin Nilsdotter Isaksson

Utvecklingschef

0382-152 30

Åsa Elmersson

Mark- och exploateringsstrateg

0382-154 12

Esna Alic

Projektsekreterare

0382-152 31

Ines Alic

Kommunikatör

0382-152 12

Bo Dahl

IT-strateg

0382-152 38

Jonas Andersson

Trafik- och skolskjutsplanerare

0382-152 06

Jan-Olof Olson

Stadsarkitekt

0382-154 14

Veronika Johansson

Miljö-och hållbarhetsstrateg

0382-154 16

Karolina Rellme

Planstrateg

0382- 154 13

Camilla Ribbholm

IT-administratör

0382-151 99

Pernilla Nordh

Turismsamordnare

0382- 30606

Marianne Sandberg

Controller

0382-153 10

Sara Jeppsson

Näringslivsstrateg

0382-152 37

Senast uppdaterad: 2018-01-15